DEFA Esperanto

Om foreningen

Esperanto – muligheden for kommunikere på lige fod i det internationale samfund.

Esperanto har altid været stærk blandt jernbanefolk – tidligere var jernbaneansatte typisk mennesker uden høj boglig uddannelse, som ikke havde lært fremmedsprog … men disse mennesker havde billig togtransport i både ind- og udland, og her er et sprog, som er meget let at tilegne sig, - det gav enestående muligheder for rejser og venskaber, og de fleste esperantotalende har et stort og vidt forgrenet netværk.
DEFA har været aktiv i Jernbanefritid siden 1957, og vi har haft utallige klubaftener, kurser, fester og rejser i jernbanefritids-regi.
Nu er tiden og udviklingen løbet fra brevkurser og klubundervisning, og de fleste, der i disse år lærer esperanto, lærer det på nettet – her finder man samtidig de første esperanto-venner.
Samvær foregår på kongresser og ved andre arrangementer … i esperantokalenderen er der så mange muligheder, at man aldrig kunne være hjemme, hvis man ville deltage i alt. Men der knyttes også livslange venskaber, som udmønter i gensidige besøg.


Aktiviteter

DEFAs aktiviteter foregår hovedsageligt på to fronter:

DET FAGLIGE ARBEJDE DEFA har eksisteret i over 60 år, og i alle årene har foreningens medlemmer aktivt deltaget i det internationale arbejde med • oversættelse af jernbaneudtryk til esperanto • brug af esperanto i faglige artikler.
DEFA har i mange år været tilknyttet FISAIC og er stadig medlem af FISAICs esperanto-organisation IFEF.
Tidligt blev der nedsat en fagkommission, som stadig eksisterer, og som: • arrangerer fagforedrag ved kongresserne, • arbejder med fagordbøger, • sætter fokus på brugen af esperanto som jernbane-fagsprog.

Ordbogsarbejdet er meget komplekst, og der gik mange år, før IFEF kunne udgive den første jernbaneordbog. Man har alle årene samarbejdet med UIC (Den Internationale Jernbane-Union), og nu har IFEFs fagkommission status hos UIC som de nationale jernbaneselskaber. Alt dette er måske IFEFs største fag-relaterede resultat.
IFEFs faggruppe, som for tiden har dansk formand, har altid høstet stor ros for sit arbejde. Der blev udgivet flere jernbanefaglige ordbøger rundt om i forskellige europæiske lande, før et formelt samarbejde med UIC, den internationale jernbaneunion, blev etableret. IFEF arbejder nu sammen med UIC på linje med de nationale jernbaneselskaber som f.eks. DSB, og esperanto er et af sprogene i UICs jernbaneordbog RailLexic, der udgives elektronisk.
Der udgives med mellemrum hæfter (ca. en gang årligt, indtil nu over 20) med jernbanefaglige artikler forfattet eller oversat af IFEF-medlemmer, dels på baggrund af de fagforedrag, der er en central del af IFEFs årlige kongresser.

MØDER I DEN LANDSDÆKKENDE FORENING DEFA
DEFA har som mange andre foreninger levet en omskiftelig tilværelse – i perioder har der været aktive lokale grupper rundt om i landet, men netop nu samler vi kræfterne i den landsdækkende forening DEFA, og der arrangeres inden for disse rammer møder for DEFA.
DEFA koncentrerer således sine kræfter om det jernbanefaglige arbejde, men vi bestræber os samtidig på at arrangere nogle interessante møder, hvor sproget bliver brugt, og hvor der er lige stort fokus på faglighed og godt samvær.Mødedatoer for foråret 2017 findes her

For nærmere oplysninger og tilmelding: kontakt DEFAs formand, se under ‘Kontakt’.

Velkommen i en forening i forandring.

Medlemskab

Enhver, som kan blive medlem af Jernbanefritid, kan blive medlem af DEFA. Samtidig med medlemskab af DEFA bliver man medlem af IFEF.
For nærmere oplysninger og indmeldelse: kontakt DEFAs formand, se under ‘Kontakt’

Kontakt

Al kontakt til og om DEFA kan rettes til formanden:
Jan U. Niemann
Hovedvagtsstræde 9E, 1, 3000 Helsingør
tlf. 71 70 63 83
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.